Reglementen

Onze vereniging heeft verschillende reglementen. Hier kunt u de volgende reglementen vinden.

- Huishoudelijk reglement

- Privacy reglement

- Baanreglement

Wanneer u lid wordt van onze vereniging krijgt u van het huishoudelijk reglement en baan reglement een kopie overhandigd.