Lid worden

Wilt u lid worden van SV Het Gulden Schot?

Om lid te kunnen worden van SV Het Gulden Schot moet u aan een paar vereisten voldoen. U maakt eerst een afspraak om langs te komen op een schietavond.

Wilt u lid worden, dan ontvangt u van de secretaris het formulier "aanvraag lidmaatschap". Deze dient u in te vullen en samen met een pasfoto in te leveren bij de secretaris.

U krijgt ook een aanvraag formulier voor een "Verklaring Omtrent Gedrag" ( VOG ). Deze vult u in en levert u in bij uw gemeente. U krijgt het VOG thuis gestuurd en levert het origineel in bij de secretaris. Zonder dit VOG kunt u geen lid worden.

Het laatste formulier is de "eigen verklaring". Ook deze dient u ingevuld in te leveren bij de secretaris.

Elke sportschutter die zich bij ons aanmeldt wordt ook automatisch lid van de KSNA. Bent u sportschutter bij een andere vereniging en is deze aangesloten bij de KNSA dan is een VOG niet meer nodig. Wij hebben dan alleen een kopie van uw KNSA pas nodig.

Op het moment dat u bent ingeschreven moet u verplicht een veiligheidstraining volgen. Voor ervaren schutters die van een andere vereniging komen is dit 1 avond. Deze training wordt op een niet reguliere schietavond gegeven, duurt 4 avonden en wordt gegeven door onze gediplomeerd basistrainers die aangewezen zijn door het bestuur. De training wordt afgesloten met een Proeve van Schietveiligheid (PvS).

Wanneer u geslaagd bent voor uw PvS kunt u op de reguliere schietavonden komen schieten met klein kaliber wapens. U bent in de eerste 6 maanden aspirant lid. Na deze 6 maanden wordt u volwaardig lid en mag u alleen klein kaliber schieten. Dit is voor een periode van 1 jaar. Daarna mag u ook grote kalibers schieten.

Samenvattend:

- Aanvraag lidmaatschap invullen en inleveren met pasfoto bij de secretaris.

- Aanvraag VOG invullen en inleveren bij uw gemeente.

- Eigenverklaring inleveren bij de secretaris.

- Cursus introductie training verplicht volgen.

Kosten 2019:

Lidmaatschap senioren:

- Eenmalige inschrijfkosten €50
- KNSA lidmaatschap €42,50 p/jr
- Lidmaatschap SV Het Gulden Schot € 93,50 p/jr

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG):
Een VOG wordt aangevraagd bij de gemeente.

Verenigingswapens en munitie:
Bij het lidmaatschap is het gebruik van geweren en pistolen van de vereniging inbegrepen, munitie moet u zelf betalen. Bij klein kaliber geweer of pistool gaat het hier om een prijs vanaf € 6,- voor een doosje van 50 patronen. 

Voor verdere informatie kunt u terecht bij de secretaris van de vereniging.