Wet en Regelgeving

Informatie

Hoe en wanneer moet ik mijn wapenverlof en eventuele erkenning voorhand hebben van los kruit verlengen?

Regelgeving

WWM                      Wet Wapens en Munitie

Wecg                      Wet tot het voorhanden hebben van kruit.

Circulaire 2018       Circulaire Wapens en Munitie 2018