Accommodatie

Onze vereniging beschikt over 8 banen. Deze zijn opgedeeld in de volgende afstanden:

4x staand. 4 banen met de afstanden 10, 12, 15, 20 en 25 meter. Deze zijn geschikt voor Klein Kaliber Pistool, Revolver, Geweer en Karabijn. Tevens zijn deze geschikt voor Groot Kaliber Pistool, Revolver en 30M1.

Schietpunten staand tot 25 meter
Schietpunten staand tot 25 meter

3x liggend. Afstanden zijn 3x 12 meter en 1 baan heeft ook de afstand 25 meter. Deze banen zijn geschikt voor Klein Kaliber Geweer en Karabijn.

1x Knielend 12 meter. Deze baan is geschikt voor Klein Kaliber Karabijn en Geweer.

Links = liggend tot 25 meter, 2x liggend 12 meter, 1x knielend 12 meter
Links = liggend tot 25 meter, 2x liggend 12 meter, 1x knielend 12 meter

Ook wordt er bij ons op de staande banen Service Pistol en Steel Plates geschoten. Deze discipline is bij onze vereniging wel aangepast. Dit is omdat wij niet de baan op kunnen. Wij blijven dus op onze schietpunten staan. Om dit op te lossen kunnen wij de doelen op verschillende afstanden hangen.